ANNE ECK STEIT N JUNG MITN TDELBAND in de anner Hand n Budderbrot mit Speck. Dat he blo nich mit de Been inneTdel kummt Un dalicht he ja all lang ope Eer. Un he rasselt mitn Dassel ann Kantsteen un he bit sick ganz geheurig ope Tung. As he opsteit secht he:Hett nich weh dohn. Dats n Klax vor son Hamborger Jung. R: Ja,ja,ja Klaun,klaun,ppel wull wi klaun, ruck,zuck vern Zaun. Een jeder awers kann dat nicht, denn he mutt ut Hamborg sien. R2: Ja,ja,ja Fiete, Fiete,Fiete vune Alm hett de Bx vull Qualn un hett he nich de Bx vull Qualm ne denn is dat nicht uns Fiete vune Alm. 2. Anne Eck steitn Deern mitn Eierkorv in de anner Hand n groten Buddel Rum. Dat se blo nich mit de Eier op dat Plaster sleit, un dor secht dat all krach-bum. Mitn Rock wischt se den Schiet ute Ogen un sesecht son Eierkoken mach ick geern, un se deit sick dorbi gornichmal geneeren. Dats n Klax vor son Hamborger Deern. R:Ja,ja,ja Klaun ...... R2:Paul, Paul,zuckersen Paul frischrasiert um Maul. Auf jeden Strumpf hat er ein Loch. Aber reizend is er doch. R3:Anja, Anja,Anja aus Hohenhorst hat so groen Dorst. Un hat se mal nicht groen Dorst, ne dann is dat nich Anja aus Hohenhorst. R3:Jutta, Jutta, Jutta aus Jenfeld, karjuckelt durch die Welt. Doch pennt se mal allein in Zelt, ne dann is dat nich uns Jutta aus Jenfeld. Hummel-Hummel! MORS-MORS!